תנאי שימוש


ברוך הבא ל FirstMatch networks (להלן האתר) המציעה שירות למציאת התאמה בין מחפש עבודה למעסיק על בסיס למידה חישובית - להלן השרות.

השימוש בלשון זכר בעמוד זה מיועד למטרות נוחות בלבד. כל המידע בעמוד זה מתייחס לנשים וגברים כאחד, ללא הבדל בין שני המינים.

קבלת תנאי השימוש

לידיעתך במידה ותבחר להיכנס, לגשת או לעשות שימוש באתר ו/או בשירות אתה מצהיר שקראתה והבנתה את תנאי השימוש ואת תנאי פרטיות המידע שנמצאים בקישור: פרטיות מידע ואתה מסכים להיענות לכל התנאים וההוראות בתנאי השימוש ובתקנון פרטיות המידע (ביחד התנאים) בצורה מוחלטת.

במידה ואינך מסכים עם התנאים אינך מורשה להמשיך לגלוש באתר, לעשות שימוש באתר או להשתמש בשירותיו.

השימוש בשרות מורשה למשתמשים מעל גיל 18 בלבד. הנך מצהיר בזאת כי אתה מעל גיל 18 ואתה בעל זכות להסכים לתנאים אלה תחת כל דין.

על אחריותך האישית לסקור את התנאים מפעם לפעם ולהיות מעודכן בשינויים או העדכונים בתנאים.

בכל שאלה הנוגעת לאתר או לתנאים תוכלו ליצור איתנו קשר בדוא"ל שכתובתו mail@firstMatch.net או firstmatch.net@gmail.com.

 

הכותרות לסעיפים הנ"ל למטרת נוחות בלבד.

 1. השירות

האתר מציעה את שירותיו למשתמשים מחפשי עבודה (להלן מועמדים) ומעסיקים (להלן מגייסים) המחפשים לאייש משרות כולל כל העובדים מצד המעסיק שמעורבים בתהליך גם יחד, מטרת האתר ושרותיו למצוא התאמה טובה ככל האפשר על בסיס המידע הקיים במאגר הנתונים תוך כדי שימוש במחשבים ושיטות למידה חישובית.

האתר דורש ממועמדים לספק פרטים וספציפיקציות לגבי המשרה שאותה הם מחפשים יחד עם פרטים אישיים הכוללים את תוצאות של מבדק\שאלון בכדי באמצעותו האתר יוכל לבצע התאמה מול המשרות במאגר המידע של האתר.  

האתר דורש מהמגייסים לספק מידע אודות המשרה שאותה הם מחפשים לאייש יחד עם תוצאות שאלון הבוחן עובדים במשרות דומות בחברה אשר ישמשו כקבוצת אימון (להלן עובדים קיימים) עבור האלגוריתם של האתר בכדי למצוא התאמה מול מועמדים הקיימים במאגר של האתר.

ניתן למלא את המבדקים והשאלונים באתר באופן כמעט אנונימי לחלוטין כלפי האתר (פרט לאמצעי יצירת קשר). בעת מציאה של משרה מתאימה מועמד עשוי להתבקש לספק פרטים שאינם אנונימיים על מנת להמשיך את התהליך אל מול המגייס.

האלגוריתם של האתר הנו אלגוריתם לומד שמשתמש בקלטים הנאספים במהלך התהליך לטובת שיפור דיוקו כלפי כלל המגייסים והמועמדים שעתידים להשתמש בו בעתיד. לאחר השידוך בין המועמד למגייס האתר סיים את תפקידו בתהליך ההתאמה ולכן אינו נושא בכל אחריות כלפי אף אחד מהצדדים – באחריות כל אחד המצדדים לבצע את הבדיקות הדרושות לפני הפגישה או איוש המשרה בפועל.

 

 1. שימוש, הגבלות ושינויים.

השימוש באתר ובשרותיו כפוף להסכמתך המלאה לתנאי השימוש. כל שימוש לא תקין, לא הוגן או מנוגד לתנאים אלו הנו הפרה של התנאים. האתר שומר את הזכות להפסיק את שירותיו למשתמש בכל זמן וללא התראה מראש.

בהצטרפות לאתר הנך מתחייב לספק מידע מדויק ובכפוף להוראות באתר. הנך מתחייב להשלים את הפרטים בצורה מהימנה. ביצוע המבחנים באתר הוא חד פעמי, מוגבל בזמן ולא ניתן להפסיקו באמצע. אין לבצע את המבחנים פעם נוספת אלא אם כן קיבלתה הזמנה מפורשת מהאתר לעשות כך. ביצוע המבחנים באתר הנו אישי ואין להסתייע באף אדם או כלי ללא אישור מפורש מהאתר. ביצוע המבחן מותנה בטוהר מידות והגינות מוחלטת מצד הנבחן. במידה ולא פעלתה בטוהר מידות או הגינות במהלך השימוש באתר ו/או שירותיו עליך לדווח על כך מיידית לאתר.  

אין להשתמש באתר או שירותיו בצורה פוגענית. אין לנצלו בצורה לא הוגנת ואין לזייף או לרמות את התהליכים והשירותים באתר או לבצע כל פעולה פוגענית כלפי האתר עצמו או משתמשיו  לרבות מועמדים ומגייסים. האתר עשוי לשלב פיקוח אוטומטי או אנושי על אופן שימוש המשתמשים באתר אך אינו מתחייב לכך. יתכן כי צוות האתר ידרוש ממך לבצע מבחן נוסף על מנת לאמת את מהימנות התוצאות.

האתר שומר את הזכות להוסיף שירותים או להפסיק או לשנות את שירותיו הקיימים בכל דרך ובכל זמן עם או ללא התראה מוקדמת על כך וללא נשיאה בכל אחריות לנזקים שיגרמו כתוצאה מכך. כמו כן יתכן כי השירות לא יסופק במלואו או בחלקו למשתמשים מסויימים מסיבות כמו ניגוד אינטרסים, אתיקה ומוסר, הסכמי אי תחרות או כל סיבה אחרת.

מובהר בזאת כי לא תהיה לך כל תביעה, טענה ו/או דרישה כתוצאה משינויים כאמור או מתקלות שעשויות לחול בשירותיו של האתר.

 

 1. תכנים וקניין רוחני

כל הזכויות שמורות לצוות האתר על כל פריט שהופק ע"י צוות האתר לרבות פטנטים, תוכנות, תכנים, מבדקים, סודות מסחריים, ציוני התאמה או כל פריט אחר שהופק ע"י האתר. (להלן התוצרים)

אין לפרסם, להפיץ , לשנות או להשתמש בתוצרים של השירות והאתר ללא קבלת הסכמת האתר בכתב ומראש.

אנו מכבדים קניין רוחני וזכויות יוצרים של אחרים ומבטיחים לעשות כל מאמץ על מנת להבטיח שזכויות יוצרים לא יופרו כתוצאה מהשימוש באתר, בשרותיו או במהלך כל התקשרות איתו. אם זאת האתר ,שירותיו או כל התקשרות הקשורה לשרותיו עשויים להכיל תוכן שנאסף מהאינטרנט או תוכן שנשלח אלינו על ידי מגייסים, מועמדים או כל צד שלישי אחר ולכן איננו יכולים להבטיח באופן מוחלט שלא יופרו זכויות יוצרים כתוצאה מכך.

במידה ואתם מאמינים שזכויות היוצרים שלכם הופרו תוכלו ליצור איתנו קשר בכתובת mail@firstMatch.net או firstmatch.net@gmail.com ואנו נדאג לטפל בפנייתכם בהקדם האפשרי. בפנייתכם יש לציין את פרטי התקשרות של האדם המייצג את בעלי הזכויות על היצירה, תיאור של היצירה או הקניין הרוחני שזכויותיו הופרו, תיאור של תוכן האתר שאחראי לטענתך להפרת הזכויות והצהרה שאתה בעל הזכויות על הקניין הרוחני או רשאי לפעול בשמו.

 

 1. שידוך בין מועמד למגייס

מובהר בזאת כי כל שידוך שמתבצע באתר בין מועמד למגייס הוא על אחריות המועמד והמגייס בלבד. האתר אינו לוקח שום חלק בתהליך ההשמה עצמו של המועמד ואינו מתיימר להיות אתר המציע מקומות תעסוקה למועמדים למגייסים ו/או לצד שלישי כלשהו. במידה ונמצאה התאמה בין מגייס למועמד הדבר יבוא לידיעת שני הצדדים ובמידה ויסכימו ליצור קשר ההתקשרות בין הצדדים היא על אחריותם הבלעדית.

במידה ונמצאה התאמה המידע המועבר לשם ביצוע השידוך על המגייס ו/או על המועמד יועבר בהסכמתם של שני הצדדים בלבד. המידע יועבר כפי שהוא סופק על ידי כל אחד משני הצדדים, האתר אינו נושא בכל אחריות לגבי המידע המועבר כולל אמינותו או אופיו.  

האתר מבצע התאמה על בסיס למידה חישובית ושיטות נוספות המבוססות על ידע שהצטבר במאגר הנתונים. האתר שומר את הזכות לשמור בסוד ולא לשטף עם אף גורם חיצוני על אופן חישוב מידת ההתאמה בין מועמד ומגייס או כל פרט אחר שהוא חלק מתהליך השידוך.

מובהר בזאת שהאתר אינו מתחייב בשום אופן לכך שתוצאות מידת ההתאמה שיתקבלו הנן מדויקות או משקפות את רמת ההתאמה האמיתית בפועל בין מועמד למגייס ואין להתייחס אליהם כאמת מוחלטת. לאתר אין דרך לוודא כי המידע במאגר הנתונים הנו אמיתי, נקי מרמאויות או חוסר דיוקים. לאור זאת ההחלטה הסופית בבחירה ובהשלמת השידוך בין מועמד למגייס היא על אחריותם הבלעדית.

 

 1. זמינות האתר והצוות.

האתר מתחייב לעשות מאמצים על מנת לשמור על זמינות גבוה של האתר ושירותיו יחד עם זמן תגובה נמוך כלל הניתן מטעם צוות האתר. אם זאת מובהר כי זמינות האתר וצוותו מותנה בהרבה תנאים ואילוצים שלא בשליטת האתר כגון נפילות תקשורת, שרתים, מתקפות סייבר, עומס שימוש, עומס פניות, מגבלות בכוח אדם ועוד. לאור האמור יתכן כי זמינות האתר והצוות תפגע מפעם לפעם ולכן איננו יכולים להתחייב על זמן תגובה ספציפי או זמינות מתמדת של האתר.

 

 1. דיוור ושיווק ישיר

אתה מסכים בזאת לאתר לעשות שימוש בפרטי יצירת הקשר שלך על מנת לעדכן אותך בשינויים, התאמות שנמצאו עבורך או כל פרסום אחר שרלוונטי לגביך או עשוי לעניין אותך.

מובהר בזאת שהאתר לא אחראי בשום צורה לכל תוכן שנמסר לך שמקורו מצד המגייס, המועמד ו/או כל צד שלישי אחר לרבות מפרסמים באתר.

במידה ואינך מעוניין לקבל שיווק או דיוור מסוג זה או אחר, תוכל לבקש שהאתר יסיר אותך מרשימת התפוצה על פי בקשתך בכתובת הדוא"ל: mail@firstMatch.net או firstmatch.net@gmail.com

 

 1. שיפוי

אתה תשפה את האתר עובדיו, שותפיו, צוותו, בעליו או כל אחד אחר שנבחר מטעמם בגין כל נזק או הפסד שיגרם להם עקב הפרת תנאי השימוש או כל שימוש שאינו הוגן או אינו חוקי באתר ,שירותיו ו/או בצד שלישי הקשור לאתר.

 

 1. הגבלת אחריות

האתר שירותיו או כל תוכן הקשור אליו, מסופק עבורך כפי שהוא (AS-IS) וככל שיהיה זמין ללא כל אחריות או ערבון.

בזאת אתה מסכים באופן מוחלט שכל שימוש באתר ו/או בשירותיו הוא על אחריותך האישית בלבד, לרבות כל תוכן או תוצר המופק בעבורך כתוצאה מהשימוש בו או כתוצאה מההתקשרות עם האתר.

ידוע לך שיתכנו טעויות, כשלים, אי דיוקים והפרעות במהלך ההתקשרות עם האתר ,במהלך השימוש בשרותיו, בתוכנו, או בכל תוצר שיופק כתוצאה משימוש בו וכי אתה מצהיר בזאת ומסכים באופן מוחלט שלא תהיה לך כל תביעה , טענה או דרישה כלפי האתר , צוותו, שותפיו או בעליו בגין כך.

ידוע לך שהאתר , צוותו, שותפיו או בעליו אינם אחראיים לכך שההתקשרות עם האתר הנה נקייה מווירוסים, סכנות קיברנטיות ו/או כשלים טכניים ואתה האחראי הבלעדי לכל נזק שעשוי להיגרם כתוצאה מכך.

האתר אינו אחראי בשום אופן על נזקים או השלכות ישירות ו/או עקיפות כתוצאה מהתקשרות עם צד שלישי כלשהו שנגרמה כתוצאה משימוש באתר בשירותיו ו/או בתוצריו.

 

 1. הגבלת חבות

 בשום מקרה חבותו של האתר ואחריותו בשל כל שימוש בו בשירותיו או תוצריו לרבות קניית מוצרים או שירותים נלווים ו/או קשורים אינו יעלה על הסכומים ששולמו לאתר על ידי המשתמש בשלושת החודשים הקודמים למועד העלאת הטענה או התביעה של המשתמש.

 1. דין וסמכות שיפוטית

על תנאים אלו ו/או כל מחלוקת שתהיה לך עם האתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. בית המשפט בבאר שבע בעל הסמכות המתאימה תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת או טענה או תביעה ביחס לתנאים אלו ואו בכל מחלוקת שעשויה להיות בין האתר למי שמעלה כל טענה כלפיו.

 1. יצירת קשר עם האתר

לקבלת מידע, דיווח על טעויות או הפרות, שאלות, טענות או כל נושא אחר יש לפנות אלינו בדוא"ל שכתובתו: mail@firstMatch.net או firstmatch.net@gmail.com.

אנו נשתדל לעשות מאמצים לענות בזמן קצר ככל הניתן.

תוסף לקויות ראייה